قیرپاش

قیرپاش ابزاری است جهت پاشش قیر در سطح کار مورد نظر. این سطح می تواند شامل سطوح فلزی و سازه های فولادی، سطح جاده یا ستون بتنی باشد. قیرپاش های کوچک و پرتال جهت ایزولاسیون ستون ها و سطوح فلزی و بتنی، یا نوارهای حفاری و لکه گیری سطح جاده قابل استفاده هستند. و قیرپاش های بزرگ هم در حوزه راهسازی کاربرد دارند. قیرپاش می تواند در راهسازی برای اجرای لایه تک کت و پریم کت، اجرای فوگ سیل و اجرای چیپ سیل ناپیوسته بکارگیری شود.

انتخاب حجم و سیستم کنترل قیرپاش

بسته به هدف کاربری قیرپاش، می توان حجم و سیستم کنترل آنرا انتخاب نمود. در امور ساختمانی از قبیل قیرپاشی پایه ستون ها، سازه های فلزی و بتنی، قیرپاشی استخر، دیوار، سقف و سازه های بتنی بایستی از قیرپاش های پرتال و به طبع کوچک استفاده کرد تا بتوان آنرا به راحتی حمل نمود. برای این نوع قیرپاش سیستم کنترل دستی بسیار کاربرپسندتر است.

در حوزه امور شهری، لکه گیری و نوارهای حفاری قیرپاش های با حجم کمتر توصیه می شود تا به اپراتور قدرت مانور بیشتری بدهد. این قیرپاش ها حتما بایستی به نازل دستی مجهز باشند.

در حوزه راهسازی نیز بسته به حجم کار می توان از قیرپاش های 4 تنی ، 5 تنی، 6 تنی، 8 تنی و 14 تنی بهره برد. بسته نوع پروژه این موضوع قابل تشخیص می باشد. به عنوان مثال در پروژه هایی که حجم کار بالا و سرعت اجرا اهمیت بسیاری دارد همچون اجرای فوگ سیل، هر چه حجم قیرپاش بیشتر باشد راحتتر است.

توان حرارتی، انتخاب نوع پمپ و نازل های قیرپاش بسته به نوع قیری که بایستی پاشیده شود متفاوت است.