درباره ما

شرکت راه و ساختمان کاسپین آریایی

این شرکت در سال 1389 با شماره ثبت 323 و شناسه ملی 10980130073 با همکاری شرکت راه و ساختمان کاسپین آریایی شروع به فعالیت نمود.

درتمامی دوران فعالیت شرکت راه و ساختمانی کاسپین آریایی از بدو تاسیس تا کنون همواره برآن بوده ایم تا با تکیه بردانش فنی استفاده از تیم مهندسین ومدیران ماهر واجرای مناسب وبا نگرش مثبت به آینده در توسعه مداوم ومتوازن باشیم.دراین راه سعی کردیم حس مسئولیت پذیری در برابر کلیه همکاران و کارفرمایان و با درک واقعیت ها واصلی و توسعه خدمات را در اولویت های سازمانی خود داشته باشیم و اکنون با بیش ازیک دهه تلاش درکشور عزیزمان به امید آینده ای بهتر همچنان به توسعه فعالیت های خود می اندیشیم.

شرکت راه و ساختمان کاسپین آریایی

لوح های تقدیر و گواهینامه های شرکت راه و ساختمان کاسپین آریایی