مخلوط شن و ماسه دوبار شور چیست؟

مخلوط شن و ماسه دوبار شور از ترکیب شن های طبیعی و ماسه های دوبار شور به وجود آمده است و نسبت ترکیب شن و ماسه بهم نسبت پنجاه به پنجاه می باشد اما در صورت درخواست نسبت ها می توانند تغییر کنند.

در این قسمت کاربردهای مخلوط شن و ماسه دوبار شور آورده شده است :

 1. برای ساخت آجر و سفال ها
 2. ساخت سفال های سقفی
 3. ساخت سفال در یزد
 4. ساخت سفال در اصفهان
 5. ساخت نماهای آجری اصفهان
 6. ساخت آجر در اصفهان
 7. ساخت آجر در یزد
 8. ساخت آجر لفتون
 9. ساخت آجر فشاری در یزد
 10. ساخت آجر فشاری در اصفهان
 11. ساخت آجر فشاری در قزوین
 12. ساخت آجر فشاری در ملارد
 13. ساخت آجر فشاری در شمس آباد
 14. ساخت آجر نمای نسوز
 15. ساخت آجرهای سنتی