راه روستایی املش- بلوردکان فاز 2 شهرستان لنگرود

نام پروژه: راه روستایی املش- بلوردکان فاز 2

موقعیت: شهرستان لنگرود

مساحت پروژه: 26650 معادل 4291 تن

کارفرما: اداره راه و شهرسازی گیلان

پیمانکار: شرکت کاسپین آریایی

سال اجرا: 1396