پروژه راه روستایی لات لیل شهرستان لنگرود

نام پروژه: راه روستایی لات لیل

موقعیت: شهرستان لنگرود

مساحت پروژه: مساحت 3005 مترمربع معادل 484 تن

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان

پیمانکار: شرکت کاسپین آریایی

سال اجرا: 1396