پروژه راه و روستایی سادات محله لنگرود

نام پروژه: راه روستایی سادات محله لنگرود

موقعیت: شهرستان لنگرود

مساحت پروژه: مساحت 10000 مترمربع معادل 1610 تن

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان

پیمانکار: شرکت کاسپین آریایی

سال اجرا: 1396