راه روستایی کولاک محله شهرستان لنگرود

نام پروژه: راه روستایی کولاک محله

موقعیت: شهرستان لنگرود

مساحت پروژه: 4251 مترمربع معادل 609 تن

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان

پیمانکار: شرکت کاسپین آریایی

سال اجرا: 1395