راه روستایی خمیرمحله شهرستان رودسر

نام پروژه: راه روستایی ناصرسرا

موقعیت: شهرستان رودسر

مساحت پروژه: 720 مترمربع معادل 112 تن

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان

پیمانکار: شرکت کاسپین آریایی

سال اجرا: 1395