راه روستایی شکرپس - شهرستان املش

نام پروژه: راه روستایی شکرپس

موقعیت: شهرستان املش

مساحت پروژه:  6066 مترمربع معادل 875 تن

کارفرما: اداره راه و شهرسازی گیلان

پیمانکار: شرکت کاسپین آریایی

سال اجرا: 1395