راه روستایی بهشت آباد - شهرستان املش

نام پروژه: راه روستایی بهشت آباد

موقعیت: شهرستان املش

مساحت پروژه: 2574 مترمربع معادل 436 تن

کارفرما: بنیادمسکن انقلاب اسلامی گیلان

پیمانکار: شرکت کاسپین آریایی

سال اجرا: 1395