پروژه راه روستایی مشکله شهرستان املش

نام پروژه: راه روستایی مشکله

موقعیت: شهرستان املش

مساحت پروژه:مساحت 2691 مترمربع معادل 442 تن

کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان

پیمانکار: شرکت کاسپین آریایی

سال اجرا: 1395