پروژه راه روستایی قاسم آباد شهرستان رودسر به مساحت 5345 مترمربع معادل 860 تن

نام پروژه:راه روستایی قاسم آباد

موقعیت:شهرستان رودسر

مساحت پروژه: مساحت 5345 مترمربع معادل 860 تن

کارفرما:اداره راه و شهرسازی استان گیلان

پیمانکار:شرکت راه و ساختمان کاسپین آریایی

سال اجرا:1395