پروژه راه روستایی پلاک سرا شهرستان املش

نام پروژه:پروژه راه روستایی پلاک سرا

موقعیت:شهرستان املش 

مساحت پروژه:مساحت 6639 مترمربع معادل 1130 تن

کارفرما:بنیادمسکن انقلاب اسلامی گیلان

پیمانکار:شرکت راه و ساختمان کاسپین آریایی

سال اجرا:1395